Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
14/2023 Poskytnutie jednorázového sponzorského príspevku Odb.: Nová Ves
Dod.: TJ Sklabiná
250 €
13/2023 Prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie pri príležitosti 550. výročia obce Nová Ves "Deň obce" Odb.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Dod.: Nová Ves
140 €
12/2023 Dodávka vody verejným vodovodom, odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - Bytový dom 16 B.J. Odb.: Nová Ves
Dod.: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
0 €
11/2023 Pripojenie do distribučnej siete bytového domu Odb.: Nová Ves
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
216.36 €
10/2023 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Nová Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1 108 830.28 €
9/2023 Dodatok č.2 k Záložnej zmluve č. 600/246/2021 Odb.: Nová Ves
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
956 345 €
8/2023 Dodatok č.2 k Záložnej zmluve č. 600/247/2021 Odb.: Nová Ves
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
45 570 €
7/2023 Záložná zmluva č. 600/248/2021/2 Odb.: Nová Ves
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
43 420 €
6/2023 Záložná zmluva č. 600/247/2021/2 Odb.: Nová Ves
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
59 241 €
5/2023 Záložná zmluva č. 600/246/2021/2 Odb.: Nová Ves
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
956 345 €
4/2023 Nájom pozemku KN C parcelné č. 519/2 Odb.: Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom a.s.
1 000 €
3/2023 Dodatok č.4 k zmluve o dielo Novostavby nájomných bytov obec Nová Ves Odb.: Nová Ves
Dod.: Hips s.r.o
1 200 504.93 €
1/2023CO dokumentácia CO Odb.: Nová Ves
Dod.: Firotech s.r.o
400 €
1/2023 Prenájom nebytových priestorov Odb.: Potraviny IVKA
Dod.: Nová Ves
250 €
13/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Nová Ves
Dod.: D.E.A. AUDIT s.r.o
0 €
12/2022 Zmena zmluvy č.0154-PRB/2021o poskytnutí dotáciena obstarávanie technickej vybavenosti Odb.: Nová Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
82 160.24 €
11/2022 Zmena zmluvy č.0153-PRB/2021zo dňa 20.12.2021 o poskytnutí dotácie na obstarávanie náj. bytov Odb.: Nová Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1 072 274.64 €
ZML 10/2022 Novostavba nájomných bytov 16 bj- Nová Ves Odb.: Nová Ves
Dod.: Hips s.r.o
1 163 949.29 €
ZML 9/2022 Dodatok č.2k zmluve o dielo Novostavby nájomných bytov obec Nová Ves Odb.: Nová Ves
Dod.: Hips s.r.o
1 163 949.29 €
ZML 8/2022 Dodatok č.2 k zmluve o dielo Novostavby nájomných bytov obec Nová Ves Odb.: Nová Ves
Dod.: Hips s.r.o
0 €
Generované portálom Uradne.sk